SEO - optimalizace pro vyhledávače

SEO - search engine optimization, neboli optimalizace obsahu webových stránek pro vyhledávače. Cílem SEO je zviditelnit web ve výsledcích vyhledávání. K tomu je třeba zejména následující:

 • vhodná volba klíčových slov v obsahu, tedy dotazů, které uživatelé a potenciální návštěvníci zadávají do vyhledávače
 • analyzovat, co uživatelé hledají a o co mají zájem, zamýšlet se nad různými variantami těchto klíčových slov
 • vzít v úvahu i konkurenčnost na daná klíčová slova
 • webová stránka musí být technicky správně zpracována
 • klíčové prvky stránky musí být správně kategorizovány a zvýrazněny

služby IT průvodce pro Vás

SEO analýza

 • analýza návštěvnosti
 • doporučení vhodných klíčových slov
 • analýza informační architektury
 • doporučení, tvorba textů
 • technická doporučení pro SEO
 • zajištění zpětných odkazů

SEO Optimalizace

 • kvalitní obsah – zajímavý, originální, odpovídající vyhledávání klientů
 • technicky kvalitní informační architektura
 • čistota kódu, dobře pojmenované soubory, dobré odkazy a nadpisy, pro návštěvníka přehledné a jasné

výhody pro Vás

 • jednorázová konzultace
 • dlouhodobá spolupráce, v rámci které vytvoříme, doplňujeme optimalizaci v pravidelných intervalech
 • budeme pro Vás sledovat výkon web, statistiku návštěvnosti a připravíme doporučení, jak web optimalizovat
 • poskytneme Vám konzultaci k webovým článkům z hlediska optimalizace