Vývoj a implementace aplikací

Vývoj aplikací představuje vytvoření individuálního softwarového nástroje na základě vstupních požadavků zadavatele. Implementace představuje nasazení softwarových nástrojů do prostředí it infrastruktury a nastavení funkcí a vazeb dle potřeb procesů zákazníka.
Proces probíhá v 5 etapách:

 • návrh;
 • vývoj;
 • testování;
 • implementace;
 • správa.

Implementační služby IT průvodce pro Vás

Kvalitní a originální řešení Vašich potřeb využívající vhodné vývojové prostředí s odpovídající podporou databází a současných nejlepších technologií.

Příklady individuálně implementovaných aplikačních celků:

 • databáze propojené na www stránky;
 • rezervační systémy;
 • help deskové a ticketové systémy;
 • CRM;
 • ERP systém na vývojové platformě SIMPLICOR.

výhody pro Vás

Připravíme pro Vás aplikace podporující Vaše obchodní a řídící procesy. Vaše investice do IT bude mít konkrétní přínosy a vysokou očekávanou míru návratnosti.

Při vývoji aplikací klademe důraz na zajištění kvality aplikací pomocí testování kódu a kontrol standardů. Snažíme se využívat volné technologie a open source licence, pokud je to účelné.
Při vývoji Vaší aplikace uplatníme principy kvalitního vývoje software a systémů:

 • projektové plánování, změnové řízení, návaznost požadavků na pracovní úkoly;
 • správa a dokumentace požadavků, prioritizace;
 • identifikace a eliminace klíčových rizik;
 • funkční a zátěžové testování aplikace;
 • reportování výsledků testování zadavateli;