Správa počítačových sítí

Správou počítačových sítí se rozumí rozsáhlý komplex odborných služeb a pravidelných činností, zejména:

 • audit sítě – cílem je prověřit funkčnost, účelnost a výkonnost Vaší IT sítě. Identifikujeme potencionální problémy a doporučíme Vám efektivní kroky ke zlepšení;
 • správa systému - zajišťujeme správu výpočetních systémů typu klient/server;
 • správa základních prostředků – spravujeme základní hmotné prostředky výpočetní techniky z hlediska inventarizace a s ní souvisejícími finančními a účetními procesy firmy;
 • správa uživatelského prostředí – provádíme plánování, vytváření a udržování vhodného prostředí pro interní uživatele;
 • helpdesk - nabízíme telefonickou pomoc při řešení softwarových, hardwarových i síťových problémů, které se u Vás mohou vyskytnout;
 • správa hardwaru;
 • správa systémů – zajišťujeme provoz a rozvoj informační infrastruktury přímo u Vás;
 • správa aplikací – spravujeme jednotlivé aplikace, které Vaše firma využívá ke své činnosti;
 • správa serverové infrastruktury - spravujeme všechny druhy serverů na OS Microsoft Windows i Linux;
 • správa klientských stanic a periferií;
 • správa telekomunikačních sítí;
 • zálohování a průběžný monitoring stavu a zabezpečení sítě.

Služby IT průvodce pro Vás v oblasti správy počítačové sítě

 • analýza IT prostředí - povedeme analýzu Vašeho IT z pohledu HW i SW vybavenosti a síťového provozu. Vytvoříme strukturu a seznamy uživatelů a jejich uživatelských rolí a vytvoříme klíčové skupiny oprávnění;
 • příprava úložiště – na základě analýzy vybereme HW konfiguraci a připravíme datové úložiště pro implementaci do Vaší infrastruktury;
 • migrace dat – převedeme již existující data (dokumenty, soubory apod.) na nové společné úložiště;
 • akvizice správy sítě – zajistíme pro Vás testovací provoz a následné kompletní převzetí správy sítě;
 • pravidelná správa sítě - zajistíme pro Vás pravidelnou i preventivní údržbu Vaší sítě a ad-hoc servisní práce za účelem nepřetržitého a bezpečného provozu a implementace aktualizací;
 • po uvedení do provozu Vám poskytneme služby našeho helpdesk;

Výhody pro Vás

 • ekonomická efektivnost: platíte jen za služby, které potřebujete. K tomu máte výhodu outsourcingu: náklady na pracovníka, který by zajišťoval provoz sítě, jsou větší, než je pořízení outsourcovaných služeb;
 • plný outsoucing: získáte vysokou odbornost a nepřetržitou dodávku služeb bez nutnosti budovat či provozovat vlastní IT kapacitu;
 • částečný outsourcing: můžete outsourcovat podle Vaší potřeby např. jen vybrané aplikace, či serverovou část;
 • velký rozsah služeb: kromě správy sítě jsme připraveni Vám pomoci se souvisejícími činnostmi;
 • vlastní helpdesk: provozujeme centrální místo pro sběr požadavků s evidovaným a rychlým vyřízením došlých požadavků;
 • dokumentace: ke všem úkonům udržujeme řádnou a přístupnou dokumentaci.