Architektura IT/ITC systémů

Architektura IT/ICT systémů je významným komunikačním prostředkem tvůrců systému a managementu firmy pro podnikové aplikace. Návrh architektury systémového prostředí, komunikačních a procesních cest a zásady tvorby a správy dat zásadně ovlivní budoucí funkce a provoz systému, náklady vynaložené na pořízení a správu a dobu budoucího provozu.


Služby IT průvodce pro Vás v návrhu systémové architektury

Zpracujeme pro Vás architekturu IT/ICT v grafickém, textovém a flowchart vyjádření, která bude obsahovat zejména:

 • strukturu IT sítě a systému;
 • návaznosti IT na organizaci firmy;
 • funkce, kterými bude IT podporovat procesy firmy;
 • provoz, zálohování a bezpečnost IT systému;
 • vazby na okolí firmy;
 • stabilní (střednědobý) rámec řešení IS/ICT;
 • průběžný technologický vývoj IS/ICT;
 • minimalizaci nákladů na výpočetní techniku, projekt a budoucí rekonstrukce.


Výhody pro Vás

Individuální řešení optimalizované přesně podle Vašich potřeb, postavené na testovaných a osvědčených technologiích a postupech.
Základní principy našeho řešení pro Vás:

 • ekonomika: optimalizace výkon/investice podle TCO a ROI;
 • bezpečnost: nadstandardní omezení rizik a průběžné zálohování;
 • osvědčené technologie: stabilní, výkonná technika;
 • spolehlivý provoz: stálá provozní dostupnost dat, jednoduchá, efektivní a levná správa.