IT podpora nejvyšší kvality

HOT LINE !!
+420 739 365656

Projekt it-průvodce.cz

Itpruvodce.cz je systémovým konzultantem, poskytovatelem služeb technické správy IT infrastruktury a správy IT ICT systémů zaměřeným především na menší a střední firemní klientelu.

Cíle projektu itprůvodce.cz

Činnost je zaměřená na konstrukci a provoz IT infrastruktury a podporu provozních IT/ICT systémů a procesů. Projekt definují:

 • rozsah služeb – podpora informačních technologií a informačního zázemí;
 • kvalita služeb – kvalitní služby založené na standardní struktuře garantovaných a měřitelných výkonových parametrů;
 • segmentová orientace – zákazníky jsou především menší a střední firmy;
 • konkurenční cena – odráží priority a rozvojové potřeby IT infrastruktury u cílové zákaznické skupiny.

Definice cílů nás postavila před otázky, výzvy a řešení, které jsou v dnešním světě sice zcela obvyklé, jejichž naplňování však dělá mnohým těžkou hlavu. Tento rubikon je složen ze tří protichůdných rovin:

 • řízení kvality služeb (působí na maximalizaci kvality služeb)
 • ekonomika služeb (působí na minimalizaci ceny služeb a náročnosti součinnosti zákazníka)
 • individualizace řešení (zdůrazňuje unikátní potřeby)

Řešení se nachází v okolí průniku těchto rovin, optimální řešení je pak vyjádřeno maximální z možných průniků.

Principy činnosti itprůvodce.cz

Služby poskytujeme jak jednorázově, tak formou pravidelných činností na následujících principech:

 • princip SLA – service level agreement

Veškeré činnosti jsou nabízeny a realizovány na základě principu SLA – smlouvy o úrovni služeb, což považujeme v cílovém zákaznickém segmentu za jeden z hlavních pilířů vymezujících naši přidanou hodnotu. Standardy rozdělení a způsob ošetření závazků na dodávky služeb odpovídá tomu nejlepšímu, co známe ze segmentu korporátního nebo veřejnoprávního.

 • odpovědnost za náklady a cenotvorbu

Jsme přesvědčeni, že i standardizované služby a řešení lze seskupit a vytvářet a zejména realizovat tak, aby odpovídala velmi individuálním potřebám a požadavkům. Zároveň věříme, že díky kvalitní standardizaci a strukturaci lze takové služby efektivně a ziskově dodávat i pro segment menších, cenově citlivějších zákazníků. Jelikož drtivá většina cílových klientů nebude aktivně podnikat v oblasti informačních technologií nebo výpočetní a komunikační techniky, považujeme za svou odpovědnost vůči klientům hledat, navrhovat a využívat řešení poskytující maximální poměr výkon – cena. IT rozpočet není prioritou našich klientů ani z pohledu finančního objemu ani jiných zdrojů, např. času vedení nebo majitelů. Budeme proto podporovat využití opensource řešení při současném striktním přístupu k operačním rizikům spojeným s jejich nasazením.

 • vývoj, inovace a vzdělání

Aktivní zapojení do tvorby nových standardů, identifikace inovativních trendů a průběžné sledování dostupných technologií, jejich vazeb a řešení problémových oblastí považujeme za bezpodmínečný základ vzdělání firmy. Proto hodláme podporovat iniciativu k tvorbě nových řešení a chceme být součástí tvorby nových standardů. Budeme proto podporovat vybrané vývojové projekty, zapojovat se do projektů otevřeného nebo komunitního vývoje a přispívat do tvorby nových standardů a standardizačních autorit.

 • testovaná řešení a risk management

Striktně prosazujeme uživatelské nasazení výhradně otestovaných a prověřených systémů, standardů a vazeb. Pokud povaha věci nebo přání klienta vede mimo takový rámec, pokusíme se najít cestu jak řešení otestovat na naší vlastní infrastruktuře, najít co možná nejvíce informací a na jejich základě identifikovat a definovat předem maximální rizika nasazení konkrétního řešení.