IT podpora nejvyšší kvality

HOT LINE !!
+420 739 365656

IT průvodce přispívá sociálně orientovanému Fondu sounáležitosti

Itprůvodce.cz prostřednictvím partnera Pavla Šindeláře pravidelně přispívá do Nadačního fondu sounáležitosti (www.sounalezitost.cz).

„My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomozme lidem okolo nás, kteří jsou potřební“ Preambule zakládací listiny Nadačního fondu sounáležitosti."

Finanční podporu chceme fondu poskytovat i nadále a věříme, že její objem poroste spolu s naším podnikáním. S rozvojem projektu itprůvodce.cz chceme změnit i přístup k podpůrným aktivitám a budeme proto s Nadačním fondem sounáležitosti hledat i další alternativy pomoci a společné činnosti mimo samotnou finanční podporu. Ta by měla odpovídat filosofii konkrétních činností a faktických kroků, kterou itprůvodce.cz zásadně aplikuje.

Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo staršího člověka nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi. Když si pročteme příběhy těch, kdo přijali naši pomoc, uvědomíme si, jak rozdílné jsou lidské osudy a jak rozdílnou pomoc můžeme poskytnout.

„Na fondu sounáležitosti mne zaujal pocit bezprostřednosti, který mi zprostředkovává to, že fond zabezpečuje skutečné, jednotlivé, pro mnoho z nás možná zcela drobné případy. Při bližším seznámení však zjistíte, jak palčivě mohou takové drobné problémy doléhat na jednotlivce, a jak významné mohou být v konkrétním, systémově leckdy nezachytitelném kontextu. Jsem rád, že naše pomoc znamená něco konkrétního a naše drobná snaha pomůže odlehčit něčí velké břímě nebo splnit dětský sen.“ Pavel Šindelář, partner, itprůvodce.cz.