Projektové vedení

Optimalizujeme a řídíme Vaše projekty. Umožňujeme Vám efektivní a včasnou implementaci nových řešení, a to s minimalizací interních personálních nároků na Vaši firmu. Dodáme Vám projektové poradenství a projektové řízení, a to jak coby vedení projektu dodavatelsky pro zákazníka, nebo na straně zákazníka směrem k externím dodavatelům.

Rozsah služeb:

 • projektová implementace IT infrastruktury/ICT systémů
 • řízení systémových a organizačních změn
 • procesní consulting

Projektové vedení IT průvodce:

 • Koncepce a principy projektu
 • Business case, definice, cíle a organizace projektu, předpoklady a meze, jednoduchý a účinný plán projektu, kontrolní body, kritická místa a cesta, příprava firmy a týmu, management, typy a dimenze požadavků, dekompozice, požadavky na způsob dodávky, procurement, dokumentace a její struktura, správa dokumentů, interní vzdělávání, řízení projektového týmu a zúčastněných stran, průběžné hlášení o stavu a vývoji.

 • Rizika, problémy a řízení změn
 • Stanovení a poznání rizik, řízení rizika, adaptace způsobu dodávky, řešení problémů, kontrola, zvládání chaosu, správa změnových požadavků, závazky projektu (zdroje, smlouvy, dohody).

 • Finance
 • Zdroje, odhady, výpočet nákladů na kvalitu, návrh optimalizace nákladů projektu, ROI, TCO, rozpočet, plán, stakeholdermanagement, průběžné sledování a řízení projektových nákladů, controlling projektu.

 • Technické stránky projektu
 • Koneční uživatelé, pracovní postupy, plánování technologie, výběrová řízení, testování, migrace dat.

 • Předání projektu uživatelům
 • Plynulý přechod projektu do užívání.