Procesní řízení

Procesní řízení: plánování, sestavení, podpora, vedení a sledování výkonnosti firemních procesů. Jde o využití znalostí a modelovacích technik k optimalizaci obchodních a organizačních procesů a postupů, které mají především za cíl splnit požadavky zákazníka ekonomicky efektivním a sledovatelným způsobem.

služby IT průvodce pro Vás

Naše řešení procesního řízení umožní Vaší firmě vybudovat efektivnější podnikovou architekturu a aplikovat do ní systémové prvky a služby co nejjednodušším, ale účelným způsobem. Nalezneme skryté úspory, které přinesou vyšší stupeň výkonu a zlepší zákaznickou spokojenost. V procesním řízení kombinujeme nástroje a metodiky, které

 • vytvoří přidanou hodnotu,
 • zkrátí vynaložený čas,
 • zvýší kontrolu průběhu procesů
 • umožní plánování kapacit
 • pomohou popsat a řídit rizika.

Tyto efekty jsou důsledkem odstranění redundancí, automatizace a optimalizace procesních kroků.

Pro obchodní modelování používáme UML a metodické nástroje dle standardních metodik řízení změn s cílem jasně identifikovat a vizualizovat důležité koncepty procesů, cílů, prostředků, a pravidla obchodního systému.

výhody pro Vás

 • důkladné poznání klíčových mechanismů stávajících firemních procesů;
 • vytvoření odpovídajícího modelu jakožto základu pro architekturu optimálního informačního systému, podporujícího Vaše podnikání;
 • zlepšení stávající struktury a jejích funkcí, identifikace změn nezbytných k zavedení optimálního obchodního modelu;
 • vizualizace struktury inovovaného podnikání, která se stane základem pro plán změn;
 • testování nové obchodní koncepce, benchmarking;
 • identifikace outsourcingových příležitostí.