ITIL

Účelem ITILu je pochopení smyslu jednotlivých procesů, vzájemných vazeb, rolí, které by se měly na procesech podílet a parametrů, které by měl proces mít. ITIL je návodem, jak dobře řídit a zlepšovat IT služby. Mechanismy pro zlepšování činností jsou obsaženy přímo v jednotlivých procesech, takže implementace procesů podle ITIL je zárukou průběžného zvyšování kvality a produktivity.

služby IT průvodce pro Vás

Pracujeme na bázi ITIL 3, která je rozdělena do pěti hlavních částí, soustředěných kolem životního cyklu služby. Využíváme osvědčené postupy a pokyny pro integrovaný přístup k řízení IT služeb.

IT průvodce Vám nabízí analýzu procesů podniku a jejich ověření proti metodikám a principům ITIL.

IT průvodce Vám poskytne konzultace a podklady a pomůže aplikovat metodiky a principy ITIL do provozních modelů podniku.

Pět základních částí ITIL 3:

 • Strategie služeb (Service Strategy): strategie firmy a na ní navazující strategie rozvoje a poskytování služeb IT;
 • Návrh služeb (Service Design): definice vlastních služeb, podpůrných procesů, infrastruktury, měření a metrik, podpůrných systémů a outsourcingu;
 • Přechod služeb (Service Transition): implementace služby do provozního prostředí, testování, vlastní nasazení, školení a validace;
 • Provoz služeb (Service Operations): provozní aspekty a požadované mezní parametry služby;
 • Neustálé zlepšování služeb (Continual Service Improvement): průběžné a neustálé vylepšování služeb, technologií a procesů.

výhody pro Vás

 • ITIL compliance – soulad Vašeho IT systému s požadavky ITIL; dosažení úrovně mezinárodního kvalitativního standardu;
 • systém, systémové služby a jejich rozvoj a realizace se stanou pochopitelné pro netechnické úseky podniku
 • strategické projektování a řízení, strategie rozvoje a provozu služeb;
 • kontrola nákladů a zefektivnění IT procesů;
 • zvýšení produktivity provozu systémových služeb a tím implikovaný růst efektivity podniku;
 • postupná aktualizace jednotlivých kvalitativních modelů a standardů, řízení a koordinace změn.