IT audit

IT audit je zaměřen na zodpovězení základních otázek ohledně fungování IT ve firmě:

 • jak organizace IT přispívá k návratnosti vynaložených prostředků?
 • jak IT napomáhá zabránit ztrátám a investicím do špatných projektů?
 • jak IT pomáhá managementu kontrolovat firmu a vyhodnocovat výkonnost firmy a jejích částí?
 • jak jsou zabezpečena citlivá data firmy a provozně naplněny bezpečnostní politiky?
 • je licenční pokrytí provozovaných systémů dostatečné, úplné a odpovídá skutečnému stavu?

IT audit lze tedy definovat jako prověření organizační schopnosti kontrolovat tvorbu a provádění IT strategie správným směrem za účelem dosažení ekonomické efektivnosti a konkurenčních výhod firmy.


služby IT průvodce pro Vás

 • legalita pořizování softwaru: audit licencí a návrh licenčních řešení;
 • prověření bezpečnosti a systému vývoje a údržby;
 • posouzení IT politiky, norem a pokynů týkajících se bezpečnosti IT a informační ochrany a řízení IT projektů;
 • kontrola zabezpečení před neoprávněným vstupem, systému kontrol transakcí;
 • prověrka úrovně zabezpečení před ztrátou dat kvůli poškození souboru, manipulaci s daty a dalšími nepříznivými vlivy;
 • analýza ekonomické efektivnosti IT provozu, návrh účinných řešení, úspor a provozní optimalizace;
 • výkonové a zátěžové testy techniky, měření utility, reálné výkonové parametry IT systému.

výhody pro Vás

 • přesné definování cílů auditu, jejích nástrojů a výstupů
 • vyvážený soubor metrik pro podnikatelsky orientované IT rozhodování;
 • identifikace hlavních IT rizik a návrh ochrany před těmito riziky;
 • získání cenných informací pro manažerské a podnikatelské rozhodování;
 • úspora nákladů;
 • konkurenční výhoda;
 • propojení na firemní obchodní priority;
 • návrh organizace IT systému podle individuálně optimálního procesního modelu.