Ekonomika IT

Ekonomika IT součástí poskytování služeb na bázi ITIL. Identifikuje celkové náklady na IT služby a jejich přínosy pro business firmy a poskytuje firemnímu manažerskému účetnictví informace potřebné k vyhodnocení schválených plánů.
K ekonomickému řízení IT patří:

 • kontrola a dohled nad všemi IT výdaji;
 • poskytování podrobných finančních informací pro IT plánování;
 • využití IT aktiv s cílem maximalizovat návratnost investic do IT;
 • IT controlling, sledování běžných výdajů proti rozpočtu.

Ekonomika IT pracuje se třemi hlavními součástmi finančního řízení, kterými jsou lidé, procesy a nástroje.

účel

Ekonomické řízení IT Vám umožní:

 • plánovat a předvídat IT výdaje potřebné k udržení nebo zlepšení služeb či produktů;
 • zajistit, aby se výdaje uskutečnily v rámci schváleného plánu a byly dobře vynaložené;
 • lepší chápání IT investic spojených s poskytováním celkových a specifických služeb;
 • sledování skutečného využití IT technologií a jejich návratnosti;
 • provést analýzu nedostatků a odhalit oblasti, které vyžadují zlepšení procesu, uživatelské školení nebo lepší využití stávajícího vybavení.

služby IT průvodce pro Vás

 • poradenství v ekonomickém posouzení firemního IT systému
 • business case modelování, vizualizace a výpočty
 • stanovení TCO a ROI
 • posouzení efektivity outsourcingových možností
 • vypracování kompletního IT rozpočtu

výhody pro Vás

Naše ekonomické analýzy jsou přizpůsobené pro řešení specifických potřeb jednotlivých společností a pomohou Vám přesně odpovědět na otázky, týkající se IT aspektů podnikové ekonomiky. Naše metody používají osvědčené ekonomické modely a testované postupy finanční analýzy a matematiky. S IT průvodcem získáte výhodu bohatých zkušeností a každodenní empirické práce v oblasti IT a podnikové ekonomiky.