Bezpečnost IT

Informace (know-how, obchodní informace, osobní údaje zaměstnanců) musíme chránit a předcházet tak případným škodám pramenícím z nedostatečné ochrany. V případě IT je k dispozici soubor nástrojů, standardů a doporučení pro řešení zabezpečení informací a kritéria, podle kterých lze úroveň zabezpečení hodnotit.

služby IT průvodce pro Vás

Bezpečná vzdálená správa:

 • výhradně přes VPN, se šifrováním zabezpečenými vzdálenými přístupy pro uživatele;
 • všechny druhy VPN: Open VPN, IPSec, L2TP, SSL;
 • bezpečně přes unikátní certifikáty;
 • interní bezpečnost ve firmě založená na doméně.

Základní penetrační testy

 • od počátku vestavěno ve standardním produktu;
 • vlastní know-how s využitím buď licenčních nebo open source aplikací

Ochrana dat

 • na noteboocích - šifrování celých disků
 • součást standardní instalace a správy, bez dodatečných nákladů
 • ochrana serveru před krádeží dat šifrováním

Firemní server a firemní síť

 • veškerá data za všech okolností chráněna
 • vše šifrováno a chráněno před krádeží hardwaru i před krádeží dat
 • připojení notebooků a PC k serveru jak lokálně ve firmě, tak i vzdáleně formou virtuálního desktopu, bez rozdílu v uživatelském komfortu. Uživateli je poskytována služba flexibilní, na svá chráněná data se dostane odkudkoli
 • všechny notebooky i PC jsou šifrovány, chráněny hesly
 • veškerá data jsou synchronizována se serverem, data na serveru jsou chráněna šifrovacím čipem
 • veškerá data na serveru jsou pravidelně zálohována do jiné lokality

Zálohování

 • PC: stálá synchronizace se serverem, notebooky: synchronizace při každém připojení
 • robustní infrastruktura, bezpečnostně neprůstřelná, uživatelsky komfortní.

výhody pro Vás

 • bezpečný proces, který Vám umožní soustředit se na hlavní cíl: úspěšný bezpečný produkt;
 • důvěra, že návrh, vývoj a provoz systému je bezpečný a řízení rizik - jako základ všech Vašich následných aktivit – dostatečné;
 • včasná identifikace nebezpečí Vašeho systému, a tím spojená zlepšená efektivita, neboť včasné zjištění znamená méně práce a nákladů následně;
 • vyhovění požadavků compliance, tedy shody s normami;
 • robustní, bezpečné řešení bez dodatečných nákladů.