IT podpora nejvyšší kvality

HOT LINE !!
+420 739 365656

Slovník pojmů

TCO - Total Cost of Ownership:

celkové náklady na pořízení a provoz systémů, infrastruktury nebo jejich sledovaných částí za určité období.

ROI - Return on Investment:

návratnost investice jako poměr celkového přínosu daného celku / řešení k celkovým vynaloženým nákladům na jeho pořízení.

OTRS:

open source ticket request system - systém s otevřeným kódem pro vyřizování požadavků.

CRM - Customer Relationship Management

řízení vztahů se     zákazníky, proces shromažďování, zpracování a využití zákaznických dat a informací.

ERP - Enterprise Resource Planning

informační systém, který integruje a automatizuje procesy související s produkčními činnostmi podniku.

SIMPLICOR

jednotný systém pro komunikaci se zákazníky a prodej, řízení podniku a logistiku.

Linux

otevřený operační systém tvořený velkým množstvím svobodných programů, výkonnostně a funkčně srovnatelný s jinými operačními systémy.

MySQL

databázový systém (multiplatformní databáze), komunikující pomocí jazyka SQL.

UML

unified modeling language, modelovací jazyk pro modelování systémů, grafické prostředí pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci podnikových systémů.

VPN

virtual private network, virtuální privátní síť. VPN slouží k virtuálnímu spojení fyzicky vzdálených počítačů.

OpenVPN

volně dostupný software včetně zdrojového kódu, který dokáže vytvořit šifrovaný VPN tunel mezi hostitelskými stanicemi. 

IPSec

IP security, bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a šifrování každého IP datagramu.

L2TP

layer two tunneling protocol, protokol tunelového propojení založený na standardu RFC.

SSL

secure sockets layer, vrstva bezpečných socketů, protokol vložený mezi vrstvu transportní a aplikační.

Doména

jméno počítače nebo sítě na internetu, např. www.itpruvodce.cz.

SEO

search engine optimization - optimalizace pro internetové vyhledávače (google, seznam atd.)

MySQL

databázový systém, multiplatformní databáze, s níž probíhá komunikace pomocí jazyka SQL.

PHP

hypertextový preprocesor, skriptovací programovací jazyk, určený např. pro programování dynamických internetových stránek.

Webhosting

pronájem prostoru pro webové stránky na pronajímaném serveru.

Webové aplikace

aplikace poskytované uživatelům z webového serveru pomocí internetu nebo její vnitropodnikové obdoby - intranetu.

XHTML

extensible hypertext markup language – programovací jazyk, ve kterém jsou psány webové stránky.

SEO

search engine optimization - optimalizace obsahu webových stránek pro internetové vyhledávače (google, seznam atd.)

B2B

business-to-business - označování vztahu nebo určení obchodník-obchodníkovi, lze vnímat též jako velkoobchodní vztah

B2C

business-to-customer (client) - označování vztahu nebo určení obchodník-zákazníkovi, lze vnímat též jako maloobchodní vztah

CMS

content management system - redakční systém představuje systém pro správu obsahu, zejména v kontextu tvorby obsahu webových stránek. Je vhodný zejména pro použití k časté aktualizaci obsahu stránek, a nebo k rozvoji stránek, které nemají od počátku zcela určenou, nebo pevně fixovanou strukturu. Ideální je použití redakčního systému pro stránky s článkovým obsahem a redakcí tvořenou více osobami.

Hosting

spočívá v pronájmu datového prostoru na serverech a výpočetního výkonu serveru poskytovatele. Služba je obvykle doplněna o poskytnutí bezpečnostní ochrany, systému zálohování a technické údržby tak, aby nájemce mohl na pronajaté místo outsourcovat provoz svých prezentací, aplikací nebo datových úložišť. Nejčastěji je využíván k umístění a provozu webových stránek a B2B aplikací.

Housing

představuje pronájem fyzického prostoru pro umístění serveru společně s vysokorychlostním připojením serveru k internetu. Server je umístěn v datacentru s optimálními provozními podmínkami. Dostupnost serveru je nepřetržitá. Služba vhodná pro firmy, které vyžadují zajištění bezpečného provozu serverů, např. eshopů, internetových portálů, redakčních systémů a aplikací ve větším rozsahu.

Web 2.0

etapa vývoje webu zejména po roce 2004, kdy je pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu.

Web 3.0

jehož vývoj nyní probíhá, je založen na inteligentních webových aplikacích, jako jsou zpracování přirozeného jazyka, strojové učení a usuzování a logicko-inteligentní postupy. Cílem je přizpůsobit online vyhledávání a žádosti konkrétním preferencím uživatele a potřebám.

ITIL

(IT infrastructure library) je standardem řízení IT služeb, rámcem pro návrh IT service management procesů, který vychází z nejlepších praktických zkušeností. ITIL je nezávislý na platformě, takže výstupy všech dodavatelů v celém odvětví (SW nástroje, školení, konzultační služby) jsou kompatibilní a univerzálně použitelné.